Location

Planet Earth

Views

94 Hits

Experience

New Member

Followers

1 Follower

CannaBuds

not yet

Articles/Posts

not yet

About Me

Giai dap: Vi sao nen chon bon tam xay cho khong gian tam gia dinh?
Hien nay, bon tam xay dang dan tro thanh mot lua chon thiet bi ve sinh pho bien boi kha nang tuy chinh cao va tinh tham my vuot troi. Viec chon bon tam xay khong chi la quyet dinh cai thien chuc nang su dung ma con la cach de nang gia tri tham my cho khong gian. Bai viet nay se kham pha nhung ly do tai sao bon tam xay lai duoc nhieu gia dinh uu tien lua chon cho phong tam cua ho.
Tham khao tai https://hita.com.vn
Co nen dung bon tam xay khong?
Chon bon tam xay cho khong gian tam gia dinh la mot quyet dinh dau tu thong minh, mang lai nhieu loi ich ve mat tham my, chuc nang va gia tri ben vung. Duoi day la nhung ly do cu the tai sao loai thiet bi nha ve sinh nay lai duoc ua chuong va la lua chon tot cho moi gia dinh:
Tinh tham my cao
Bon tam xay co the duoc thiet ke va tuy chinh de phu hop hoan hao voi khong gian va phong cach thiet ke cua phong tam. Ban co the chon tu nhieu loai vat lieu nhu da cam thach, gach men, hoac tham chi la ket hop giua go va da tu nhien, de tao nen mot khong gian sang trong, hien dai hoac co dien. Moi thiet ke deu mang lai ve dep rieng biet, lam noi bat ca tinh va gu tham my cua chu nhan.
Linh hoat trong thiet ke
Khong giong nhu cac loai bon tam duc san, bon tam xay co the duoc thiet ke theo bat ky kich thuoc va hinh dang nao ma ban mong muon, tu bon tam dai, bon tam goc cho den cac kieu dang dac biet khac. Dieu nay cho phep toi uu hoa khong gian su dung thiet bi phong ve sinh trong nha tam, dac biet la trong nhung khong gian co han che ve dien tich.
Do ben an tuong
Bon tam xay duoc lam tu cac vat lieu chat luong cao, co kha nang chong chiu tot voi do am va nhiet do, giup keo dai tuoi tho cua san pham. Be mat cua bon tam xay thuong de lau chui va it bi anh huong boi cac vet ban hay hoa chat, lam giam nhu cau bao tri thuong xuyen.
Tang gia tri cho ngoi nha
Mot bon tam xay dep khong chi nang cao trai nghiem su dung ma con co the lam tang gia tri cua ngoi nha. Day la mot tinh nang noi bat ma nhieu nguoi mua nha tim kiem, dac biet khi ho danh gia cao su sang trong va doc dao trong thiet ke noi that.
An toan va thoai mai
Bon tam xay thuong co cac tinh nang an toan nhu day chong truot va canh bon duoc bo tron, giam thieu nguy co truot nga va va cham. Ben canh do, kha nang tuy chinh do sau cua bon tam cung giup nguoi dung co the thoai mai ngam minh, mang lai cam giac thu gian toi uu sau mot ngay dai lam viec.
Xem them: https://ardec.ca/profile/U56Y5
Quy trinh lap dat bon tam xay tieu chuan
Viec lap dat mot bon tam xay doi hoi su chinh xac va ky luong de dam bao rang san pham cuoi cung vua dep mat vua an toan. Duoi day la quy trinh lap dat bon tam xay tieu chuan, giup ban thuc hien cong viec nay mot cach hieu qua va chuyen nghiep.
Buoc 1: Xac dinh vi tri lap
Chon mot vi tri thich hop trong phong tam, uu tien sat tuong de tan dung toi da khong gian va dam bao tinh tham my. Vi tri nay can gan nguon cap nuoc va co kha nang thoat nuoc tot, dong thoi phai du thong thoang va khong gian rong rai de thuan tien su dung.
Buoc 2: Chuan bi ong nuoc
Lap dat ong dan nuoc sach voi duong kinh Ø20 mm va ong thoat nuoc voi duong kinh 42Ø mm. Ca hai loai ong nay can duoc bo tri gon gang duoi gam bon de tranh va cham. Ngoai ra, thiet ke mot lo thoat san nuoc de dam bao nuoc khong bi dong lai tren mat san, giup giu gin ve sinh va an toan.
Buoc 3: Xay dung khung be bon tam
Xay dung be do cho bon tam su dung hon hop xi mang va cat theo ty le 1:3. Be xay can duoc gia co ky luong de dam bao do chac chan va co kha nang chiu tai tot, dac biet khi bon tam duoc su dung thuong xuyen.
Buoc 4: Lap dat bon tam
Dat bon tam len be da chuan bi san, su dung thuoc thang bang de kiem tra va dieu chinh sao cho bon tam duoc can bang. Ket noi ong cap nuoc va ong xa, dong thoi kiem tra ky luong cac duong ong de dam bao khong co su ro ri.
Buoc 5: Lap phu kien va hoan thien
Sau khi lop vua da kho hoan toan va bon tam da co dinh chac chan, su dung keo silicon de lap kin cac khe ho giua bon tam va mat san. Lap dat cac phu kien di kem nhu voi tam, tay nam, hoac cac thiet bi an toan khac. Cuoi cung, kiem tra lai toan bo he thong de dam bao moi thu hoat dong tron tru va an toan truoc khi su dung.
Xem them: https://forum.kajgana.com/members/thomaswilson.174689/about
Voi nhung loi ich vuot troi ve tham my, tinh nang tuy chinh, do ben va gia tri gia tang cho ngoi nha, bon tam xay xung dang duoc can nhac la mot phan khong the thieu trong thiet ke phong tam hien dai. Hy vong, qua bai viet nay, ban se co du thong tin de quyet dinh lieu bon tam xay co phai la lua chon phu hop cho gia dinh minh hay khong.
Already a Member? Log-In Now!
Forgot Password? Click Here